Bericht van de Voorzitter

5 Elementen

Reactie moderamen n.a.v. berichtgeving Telegraaf

door Webredactie

Navolgend de tekst waarmee de voorzitter van de kerkenraad vanmorgen 30 oktober 2016, na afloop van de dienst, de aanwezige gemeenteleden heeft geïnformeerd. Dit is ook terug te zien en te horen via www.kerkomroep.nl . Woensdagmiddag j.l.  is het moderamen door een journalist van de Telegraaf benaderd die meldde dat de volgende dag een artikel gepubliceerd zou worden […]

Profielschets nieuwe predikant

door Webmaster

De kerkenraad heeft een profielschets opgesteld voor  de nieuwe predikant. Klik op de volgende link 20150225 Profielschets nieuwe predikant (definitief)

Ds Wout van der Lugt nam afscheid in Koudekerk

door Webredactie

Op zondag 9 juni nam Ds Wout van der Lugt na 26 jaar officieel afscheid van zijn gemeente in Koudekerk. We hebben diverse keren van zijn hulp als consulent mogen genieten en wensen hem en zijn vrouw nog vele mooie jaren in Houten toe.

Kerkenraad houdt bezinningsdag

door Webredactie

De Kerkenraad heeft zaterdagmiddag j.l. de jaarlijkse bezinningsdag gehouden. Dit keer liepen we de Oostgeer route in de vorm van de Emmauswandeling. Twee aan twee met 5 wissels. In gesprek over het thema geloof, hoop en liefde. Ds Marloes van Doorne fietste ons voor en reikte de gespreksthema’s uit, Hans Hassefras en Jan de Gelder […]

Visitatie dinsdagavond 13 november

door Webredactie

We hebben er al over gecommuniceerd in Kerkklanken en de Gemeentebrief. Dinsdagavond krijgt onze kerkgemeente “Huisbezoek” uit de Classis. Het woord visitatie klinkt zwaar, maar de tijden zijn veranderd. Het vindt tegenwoordig iedere ca 4 jaar plaats. Er is dus geen andere aanleiding dat dit schema. Het is goed dat, waar onze kerkgemeente deel uitmaakt […]