Oogst

Voorbij is weer de zomer, het zorgeloze dromen

van volheid die zal komen als God zich openbaart

Nu is de herfst gekomen het loof wordt hoge bomen

door kou en storm ontnomen – zo toont de dood zijn aard.

Maar bloemen, vruchten tonen: God zal met schoonheid kronen

wie nu in ’t donker wonen. Hij is ons loven waard.

Hans Mudde

Pastoraat is een belangrijk en onmisbaar element in gemeente-zijn. Pastoraat is ‘omzien naar elkaar’. Dat is een opdracht aan de gehele gemeente, maar een aantal mensen zijn daartoe in het bijzonder geroepen. Zij vormen het pastoraatsteam, bestaande uit onze predikant, de wijkouderlingen en de wijkmedewerkers. De gemeente is opgedeeld in zes wijken. Onder aan de pagina kunt u zien bij welke wijk u hoort en wie in uw wijkteam zit.

Wijkavonden
Door het afnemende aantal gemeenteleden dat beschikbaar is voor het ambt van wijkouderling, zijn de wijken groter geworden en zijn jaarlijkse huisbezoeken aan ieder gezin niet meer mogelijk. Veel gemeenteleden vinden dit geen bezwaar. Als alternatief is de vorm van jaarlijks Groothuisbezoek ontwikkeld. Het meest wordt een samenkomst bij een gemeentelid in de betrokken wijk met een geschikte woonkamer en een goed voorbereid, aansprekend gespreksthema gewaardeerd. U/Je krijgt tijdig bericht wanneer het groothuisbezoek in uw/jouw wijk plaatsvindt. Er wordt naar gestreefd minstens één alternatief te bieden.

Huisbezoek
Door de predikant, wijkouderling en wijkmedewerkers wordt regelmatig huisbezoek afgelegd bij mensen waar sprake is van vreugde of verdriet. Heeft u behoefte aan een bezoek laat het ons weten.

Ziekenbezoek

Bezoekwerk aan ouderen

De wijkindeling is als volgt:
wijk 1 heeft de zorg voor het Westelijk buitengebied en Benthuizen en een klein deel van Dorpskern West. Klik voor het wijkteam HIER

wijk 5 heeft de zorg het Oostelijk buitengebied en een klein deel van Dorpskern Oost. Klik voor het wijkteam HIER

wijk 2 en 3 hebben de zorg voor de Dorpskern West. Klik voor wijkteam wijk 2 HIER en voor wijk 3 HIER.

wijk 4 heeft de zorg voor de Dorpskern Oost. Klik voor het wijkteam HIER

wijk 5 heeft de zorg het Oostelijk buitengebied en een klein deel van Dorpskern Oost. Klik voor het wijkteam HIER

wijk 6 heeft de zorg voor de bewoners van zorgcentrum Driehof en de Hazelhof bewoners. Klik voor het wijkteam HIER