De missionaire commissie probeert met allerlei initiatieven midden in het dorp te staan

De taken van de commissie zijn:

  • Het organiseren van activiteiten zoalsa. de kerstavonddiensten, sobere maaltijd en op de jaarmarkt staan met een kraam.
  • De bijbelvakantieclub samen met de Hervormde gemeente waar100 kinderen aan mee doen.
  • De kerstkaartenactie samen met de Katholieke parochie en de Hervormde gemeente
  • 5x per jaar wordt op aangewezen zondagen aandacht gevraagd voor projecten in de derde wereld.
  • Organisatie van diverse activiteiten om geld in te zamelen voor Kerk in Actie met het
  • project dat we steunen in Burkina Faso( West-Afrika)  klik HIER voor meer informatie.
  • Alle immateriële hulpverlening, ook van Kerk in Actie, zending en missionaire activiteiten, wereldwijd en plaatselijk, wordt verzorgd door de missionaire commissie. Alle materiële  hulpverlening incl. werelddiaconaat wordt verzorgd door de diaconie.

In de commissie zijn de volgende personen actief:

Voorzitter: Martien van Zanten
Secretaris: Mieke den Haan
Penningmeester: Anneke de Jong en Ronald Zaal
Anneke van Zanten
Aafke Knibbe
Tieke van Zanten
Enno Knibbe

Wilt u meer informatie of met ons meedenken, dan kunt u ons ook per e-mail bereiken op: missionaire.arbeid@pghkorenaar.nl

Uw giften voor ons plaatselijke missionaire werk en Burkina Faso-projecten kunt u overmaken op ons Rabobanknummer: NL51 RABO 0325 9083 70 t.n.v.: Missionaire Commissie Protestantse Gemeente