De missionaire commissie richt zich op de rand- en buitenkerkelijken  met nieuwe initiatieven die de Korenaar meer plaatsen in de Dorpssamenleving.

De taken van de commissie zijn:

  • Het ontwikkelen van initiatieven als genoemd in het doel.
  • Coördinatie Bijbelvakantieclub (PGH en NHG)  met ca 100 deelnemende kinderen.
  • Coördinatie interkerkelijke Kaartenactie (PGH,  NHG, RKP).
  • 5x per jaar wordt op aangewezen zondagen aandacht gevraagd voor projecten in de derde wereld.
  • Coördinatie van de jaarlijkse Zendingsbijdrage, op dit moment vorm gegeven door het organiseren van diverse activiteiten voor ons Kerk in Actie Interactief-project in Burkina Faso (West-Afrika), klik HIER voor meer informatie.
  • Alle immateriële hulpverlening, ook van Kerk in Actie, zending en missionaire activiteiten, wereldwijd en plaatselijk, wordt verzorgd door de missionaire commissie. Alle materiële  hulpverlening incl. werelddiaconaat wordt verzorgd door de diaconie.

In de commissie zijn de volgende personen actief:
Dhr     Martien van Zanten                               Voorzitter
Mw    Mieke den Haan                                      Secretaris / ouderling met bijzondere opdracht
Dhr     Ronald Zaal                                             Penningmeester
Mw     Anneke van Zanten                                Evangelisatie
Dhr     Arie Langhout                                         Kerk in Actie
Mw     Tieke van Zanten                                    Kerk in Actie
Dhr     Ronald Zaal                                             Kerk in Actie
Dhr     Enno Knibbe                                           Kerk in Actie
Mw     Aafke Knibbe                                           Kerk in Actie
Mw     Bjorna Wanders                                      Kerk in Actie

Wilt u meer informatie of met ons meedenken, dan kunt u ons ook per e-mail bereiken op: missionaire.arbeid@pghkorenaar.nl

Uw giften voor ons plaatselijke missionaire werk en Burkina Faso-projecten kunt u overmaken op ons Rabobanknummer: NL51 RABO 0325 9083 70 t.n.v.: Missionaire Commissie Protestantse Gemeente