Protestantse Kerk in Nederland

Handige sites voor ambtsdragers, gemeenteleden en belangstellenden

Kerken in Hazerswoude-Dorp e.o

De Bijbel

 • Biblija (verschillende bijbelvertalingen)
 • Nederlands Bijbelgenootschap
 • NBV (biedt toegang tot informatie over De Nieuwe Bijbelvertaling en vertaalaantekeningen bij delen van de NBV)
 • Meer over de Bijbel (neemt de bezoeker mee op ontdekkingstocht door de Bijbel, aan de hand van bekende bijbelse personen)
 • Rondom de Bijbel (bevat uitgebreide informatie bij de Bijbel: over het ontstaan en de geschiedenis van de Bijbel, de tijd van de Bijbel en veel meer)
 • Voorleesbijbel (luisteren naar en meelezen met de voorgelezen NBV)

Muziek

 • Informatie over psalmen en gezangen (o.a. liedteksten, melodiën en bewerkingen)
 • Melodieën psalmen en gezangen (melodieën van psalmen en gezangen uit o.a. liedboek voor de kerken en de evangelische liedbundel)
 • Kerklied (informatiesite van Interkerkelijke Stichting voor het Kerklied met o.a. info over het nieuwe liedboek en de bundel Tussentijds)
 • Nieuw liedboek (op 25 mei 2013 wordt het nieuwe liedboek gepresenteerd. Deze site geeft meer informatie.)

Voor kinderen, jongeren, ouders en vrijwilligers in het jeugdwerk

Andere interessante websites

 • Ikon Pastoraat (met o.a. kerknieuws, dagteksten en gedichten)
 • Geloof in je leven (gericht op de vragen waar we allemaal mee bezig zijn: de materiële rijkdom in relatie met levensvragen en religieuze vragen)
 • Taizé (geloofsgemeenschap in Frankrijk: op de site zijn o.a. de bekende Taizéliederen te beluisteren)
 • Kerk en Idee (databank met ideeën voor kerkdiensten, liturgie en kerkelijke activiteiten)
 • Vptz Aurelia (vrijwilligers palliatieve terminale zorg)