Onze kerkgemeente heeft een platte, projectgerichte organisatie. We zijn een gemeenschap van doeners, daar is bij de wijze van werken en organiseren rekening mee gehouden. In de kerkenraad zijn alle activiteitenclusters direct vertegenwoordigd. Dus niet alleen de wijkouderlingen, de colleges van diakenen en van kerkrentmeesters, maar ook de missionaire commissie en de liturgiecommissie. Die overkoepelen een grote reeks werkgroepen. In de praktijk hebben die een grote mate van handelingsvrijheid.

Organisatie PGH – Overzicht