We hebben er al over gecommuniceerd in Kerkklanken en de Gemeentebrief. Dinsdagavond krijgt onze kerkgemeente “Huisbezoek” uit de Classis. Het woord visitatie klinkt zwaar, maar de tijden zijn veranderd. Het vindt tegenwoordig iedere ca 4 jaar plaats. Er is dus geen andere aanleiding dat dit schema. Het is goed dat, waar onze kerkgemeente deel uitmaakt van de Protestantse Kerk in Nederland, er ook aandacht is vanuit het grotere verband. Er  is niet alleen een gesprek met de predikant en met de kerkenraad, maar er is ook gelegenheid voor gemeenteleden om voorafgaande aan de kerkeraadsvergadering a.s. dinsdag van 19.30 – 20.00 u,  de visitatoren te laten delen in  haar of zijn ervaring als lid van onze kerkgemeente. Robert Hagendoorn