Berichten van juli 2012

1 Element

Nieuwe website ontwikkelt zich snel

door Webredactie

Na de vergadering van de werkgroep Nieuwe Website op 19 juli j.l. hebben we de ontwikkeling van de nieuwe website in Drupal stilgezet en die in WordPress ter hand genomen. De selectie van een passend theme is op basis van het voorstel van Alexander en Robert per e-mail gegaan en dat is “Risen” geworden. Omdat […]