Het College van Kerkrentmeesters is cf de kerkorde verantwoordelijk voor:

– de verzorging van de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente van niet-diaconale aard,
– het bijhouden van de registers van de gemeenteleden en van het doopboek, het belijdenisboek en het trouwboek.

Alleen de ouderling-kerkrentmeesters zijn ambtsdragers en maken deel uit van de kerkenraad. Zij dragen deze verantwoordelijkheid als lid van de kerkenraad, samen met de kerkrentmeesters.

College van Kerkrentmeesters:

Jaap Kraay : feitelijk plv. voorzitter, formeel voorzitter, ouderling – kerkrentmeester  / coördinator onderhoud installaties en Kerkomroep

Cornèl Hassefras: feitelijk voorzitter, formeel plv. voorzitter (geen lid kerkenraad) – kerkrentmeester

vacature: secretaris kerkrentmeester

Trudy den Haan – Zaal : ouderling-kerkrentmeester / boekhouder

Dick Zaal : kerkrentmeester – penningmeester

taken onder verantwoordelijkheid van het college
Cornèl Hassefras : coördinator zalenverhuur
Eldert de Jong : coördinator kosterteam
Aad van Zanten : coördinator organisten
Irene Ooms : coördinator schoonmaakploeg
Cok Rademaker : coördinator drukwerkploeg en gemeentebrief
Martin Heyker : coördinator tuinonderhoud voorzijde
Leo Hassefras : coördinator tuinonderhoud achterzijde
Arend van Zanten : lokaalbeheerder LRP en coördinator IT
Elske Kraaij : Kerkelijk Bureau / Ledenadministrateur LRP
Piet Voets : archivaris
Eef van Soest, Co de Jong, Flip de Gelder, Jaap Kraay : vrijwilligers onderhoud inventaris, installaties en gebouwen
Arend van Zanten en Jan de Gelder: vrijwilligers onderhoud tuin

e-mail kerkrentmeester@pghkorenaar.nl

Deze verantwoordelijkheid is vertaald in de volgende taken:

 • Het maken van jaarplan en meerjarenplan en de daaruit voortvloeiende projectplannen en begroting van Groot Onderhoud van het Kerkgebouw, de zalen en de woningen (Pastorie en Kosterswoning). Zowel bouwkundig als de gebouw gebonden en niet gebouw gebonden installaties en de inrichting ervan
 • Het realiseren van Groot Onderhoud projecten binnen de ruimte van het fonds Groot Onderhoud (GO)
 • Het ontwikkelen van plannen voor vernieuwing en het op basis van kerkenraadbesluit realiseren van bouwkundige en installatietechnische aanpassingen. Het daartoe opstellen van een meerjarenplan en jaarplan, projectplannen en de daaruit voortvloeiende begroting. Een en ander binnen de ruimte van het Fonds Algemene reserve, Bijzonder uitgaven en Vernieuwing (ABV). In de regel wordt dit fonds aangevuld uit de opbrengst van de tweejaarlijkse braderie/veiling en eventuele legaten.
 • Het beheren van het orgelfonds. Het orgel is een monument. Voor de renovatie daarvan vormt dit fonds de spaarpot.
 • Het opstellen van de exploitatiebegroting van de kerk, het bewaken dat de uitgaven binnen de begroting blijven, het minimaal 1x per kwartaal rapporteren aan de kerkenraad over de realisering, overschrijdingen en waar nodig adviseren van maatregelen om bij te sturen
 • Het verzorgen van de boekhouding van de exploitatie van de kerk, het fonds ABV, het fonds GO en het Orgelfonds
 • Het opstellen van de jaarrekening van de kerk en het zorgdragen voor de voorgeschreven controle en rapportage aan PKN.
 • Het beheer van het Archief volgens de voorschriften van PKN en de wetgeving ter zake.
 • Het bijhouden van het Leden Registratie Systeem (LRP), waarin doopboek, belijdenisboek en trouwboek zijn opgenomen
 • Het organiseren van het vrijwilligerswerk voor de kosterdiensten, het klein onderhoud en de grote onderhouds- en vernieuwingsprojecten
 • Het organiseren van de Aktie Kerkbalans  voor de inkomsten via de Vaste Vrijwillige Bijdrage (VVB)
 • Het organiseren van de actie voor het PKN Solidariteitsfonds
 • Het regelen van de verhuur van de zalen en het organiseren van de werkzaamheden om daar aanvullende inkomsten mee te verwerven

Projecten in 2020 en 2021

 • KerkTV
 • Ventilatie i.v.m. Covid19

Projecten in 2019

 • Renovatie Grote Zaal : schilderwerk plafond en wanden, rolstoel helling verbreding, vloerbedekking, geluidsisolatie, gordijnen, geluidsinstallatie

Projecten 2009 – 2018

 • Vervangen buxus haag tussen Noord-tuin en parkeerterrein
 • Renovatie Noordtuin fase II (beplanting)
 • lange termijn ontwikkeling financiële huishouding en onroerend goed
 • renovatie / verhuur gereed maken voormalige kosterswoning
 • Aanleg apparatuur  beelduitzendingen via sIKN (Kerk TV)
 • renovatie Noordtuin fase I (terrein egaliseren en ophogen, bestrating, terras)
 • Renovatie zaal 2 (tevens werkkamer predikant) – vloerbedekking en kasten
 • Renovatie zaal 3 (vloerbedekking en kasten)
 • Renovatie voormalige Kosters woning voor nieuwe huurder met beheerstaak.
 • Renovatie /verhuur gereed maken voormalige Pastorie
 • Vernieuwing projectie Kerkzaal (aanbrengen “inwendige dakkapellen”, vervangen beamers en schermen)
 • Renovatie/vernieuwing toiletgroep (GO) – realisering gehandicaptentoilet
 • Vernieuwing en ophoging (GO) voorplein
 • Renovatie tuin – aanleg liturgische tuin
 • Vernieuwing Entree en vervanging plafond en verlichting hal
 • Vernieuwing / verbreding toegang zaal 4
 • Uitbreiding podium Kerkzaal
 • Led verlichting Kerkzaal (GO)
 • Veiligheidsglas nooddeuren Kerkzaal (GO)
 • Schilderwerk Kerkzaal (GO)
 • Isolatieglas diverse zalen (GO)
 • Vloerisolatie Grote Zaal
 • Nieuwe stoelen en tafels zaal 1 (GO)
 • Nieuwe tafels zaal 3 en 4 (GO)
 • Geluiddempend plafond zaal 3
 • Verlichting gevel logo Korenaar
 • Nieuwe koffiemachine zaal 4