Bediening Heilige Doop

Wanneer je de doop verlangt voor jezelf of voor jullie kind, dan kunnen jullie contact opnemen met de predikant. zolang we vacant zijn met de wijkouderling.

Liturgieën
De service voor het maken van eenvoudige liturgieën is wegens de beperkte technische mogelijkheden en capaciteit vervallen.

Huwelijksbevestigingen
De kerkelijke bevestiging van het huwelijk s.v.p. tijdig bij de predikant aanvragen.

  • Leden van onze kerk kunnen voor hun huwelijk kosteloos gebruik maken van ons  kerkgebouw, of in overleg met de predikant kiezen voor een andere locatie. De kosten van die locatie zijn dan voor eigen rekening, alsmede de eventuele meerkosten van de predikant en de organist.
  • Aanvragers die geen lid zijn van onze kerk, maar die wel gebruik willen maken van de diensten van de predikant bij hun huwelijk, worden kosten in rekening gebracht, t.w. de kosten voor een preekbeurt en eventuele vergoeding van de reiskosten van de predikant.
  • Wanneer gebruik wordt gemaakt van de diensten van een predikant van elders, zijn de daaraan verbonden kosten voor rekening van het bruidspaar.

Begrafenissen
Er is gelegenheid begrafenissen vanuit de kerk te laten plaatsvinden. Graag overleg met de predikant (0172 589164), bij afwezigheid met de scriba (071 3416744)

  • Voor de voorganger, organist en koster, alsmede het gebruik van de kerk tijdens de dienst en condoleren, worden voor leden geen kosten in rekening gebracht
  • Voor koffie en thee (evt, met cake o.i.d.) en broodjes kunt u contact opnemen met Marjan Zintel (tel.0625 496 511 )en bij haar afwezigheid met Erna Voets (tel. 0649 591 952)  . Zij verzorgen dit met de hulp van een aantal vrijwilligers.
  • De hierboven genoemde consumpties worden via een nota door de kerk met de nabestaanden verrekend. Dit hoeft dus niet via de begrafenisondernemer.
  • Aanvragers die geen lid zijn van onze kerk, maar die wel gebruik willen maken van de kerk en/of de diensten van de predikant bij een begrafenis, dienen er rekening mee houden dat dit kosten met zich meebrengt, t.w. huur van de kerkzaal, de kosten van de eventuele  organist en de kosten voor een preekbeurt en eventuele vergoeding van de reiskosten van de predikant.
  • Wanneer gebruik wordt gemaakt van de diensten van een predikant van elders, worden de daaraan verbonden kosten verrekend via de begrafenisondernemer.