Leren met hoofd, hart en handen is het thema waaronder de vele activiteiten in onze gemeente worden georganiseerd. We hebben activiteiten die (twee)wekelijks of met wat lagere frequentie door het hele seizoen plaatsvinden Enkele beginnen al in september, andere, zoals de computercursussen eind oktober. Er zijn ook activiteiten die alleen in het najaar of het voorjaar worden gehouden. De groepering van activiteiten naar hele seizoen, in het najaar (sept. – dec.) of het voorjaar (jan.-apr.) is practisch voor diegenen die in hun agenda met andere verplichtingen of activiteiten rekening moet houden.  Een aantal activiteiten valt in de categorie gesprekskringen over geloof, opvoeding of gemeenschappelijke vragen, maar er zijn ook activiteiten waar de ontmoeting en het leren centraal staat. Je kunt je vragen, wensen of opgave kwijt via de reactie mogelijkheid.