RAS – eetgroep

De door Rita Annie en Suus RAS eetgroep is een eetgroep bestemd voor alle inwoners van ons dorp. Tegen vrijwel de kostprijs van € 15,00 kunt u genieten van een 3-gangen maaltijd, inclusief consumpties en koffie/thee.  Het is geen restaurant, het gaat om gezelligheid en ontmoeting bij het eten.Behalve dat kunnen we ook jaarlijks hiermee een goed doel ondersteunen

U kunt u aanmelden voor deelname bij Annie Hassefras op telefoon nr. 0172589186

De netto-opbrengst gaat dit jaar naar het stichting Thika Outreach Project (TOP) in Kenia. Bren Hortensius is dit jaar (2020) ons contactpersoon. Hij is bij deze stichting project betrokken als vrijwilliger.

Stichting Thika  Outreach Project (TOP) Kenia, opgericht in 2007, werkt nauw samen met lokale hulporganisaties en autoriteiten. Na de nieuwbouw van een weeshuis te hebben gerealiseerd, is TOP zich meer op onderwijsdoelen gaan richten. De bestuursleden van TOP bezoeken regelmatig Thika. Zij kennen de plaatselijke hulpverleningsorganisaties en hulpvragen. TOP is transparant en wordt gerund door vrijwilligers.

TOP werkt projectmatig en bemiddelt tussen vraag en aanbod uit Thika en de Nederlandse geldgevers.

Iedere projectaanvraag ondergaat een zorgvuldige toetsing. Indien goedkeuring wordt afgegeven werven de vrijwilligers van TOP in Nederland sponsorgelden. Vervolgens maakt de stichting het mogelijk dat een project wordt uitgevoerd. TOP werkt met een solide financiële onderbouwing, geeft informatie over de voortgang en legt verantwoording af aan de sponsoren.

Een aantal criteria waaraan een projectplan dient te voldoen zijn:

heldere omschrijving van uitgangspunten en haalbare doelen;
aanwijzen projectverantwoordelijken;
duidelijke financiële onderbouwing;
tijdsplanning en fasering;
evaluatie en terugkoppeling.

TOP ondersteunt scholen om meer kinderen les te geven en helpen kinderen financieel, in diverse onderwijsprogramma’s, om na het basisonderwijs vervolgonderwijs te kunnen volgen. Ook wordt een aantal kinderen gesponsord om een beroepsopleiding te volgen. Voor de meest kwetsbare groep, gehandicapte kinderen, zijn we een project opgestart om hen te begeleiden. Tevens is een project opgestart om autistische kinderen te identificeren en te begeleiden.