Wij geloven in God die een relatie wil aangaan met mensen, dus ook met jou! Hij wil met ons meegaan in ons leven met al zijn mooie en minder mooie kanten.

God bleef niet ver weg in de hemel, maar Hij kwam in zijn Zoon Jezus Christus naar deze wereld. Jezus laat ons door zijn leven en sterven zien wat het betekent om echt mens-met-God te zijn. Wij geloven dat Jezus is opgestaan uit de dood, dit vieren wij met Pasen. Wij geloven dat door Jezus’ opstanding de dood niet het laatste woord heeft. Het leven gaat door.

De Geest van God inspireert mensen om ook vandaag de weg van God te gaan.

In onze geloofsgemeenschap zoeken wij naar Gods aanwezigheid in ons leven en delen wij met elkaar het geloof. Wij geloven dat iedereen talenten heeft. Deze talenten willen we ontdekken en gebruiken. Wij zijn een open geloofsgemeenschap die met beide benen in de wereld staat en iets van Gods liefde wil laten zien.

Wij willen jou graag leren kennen!