De kerkenraad heeft een profielschets opgesteld voor  de nieuwe predikant.

Klik op de volgende link 20150225 Profielschets nieuwe predikant (definitief)