Voor giften zijn de volgende rekeningnummers beschikbaar:

Giften aan de kerkgemeente:

NL26INGB0000625978  ten name van boekhouder Protestantse Gemeente
NL46RABO0325907102  ten name van Protestantse Gemeente

Voor e-mailcontact: boekhouder@pghkorenaar.nl

Er zijn collectebonnen verkrijgbaar van €0,25, €0,60, €1,25 en €2,00.

De bonnen worden verkocht per vel van 20 stuks.
Een vel met 20 bonnen van €0,25 kost dus €5,-
Een vel met 20 bonnen van €0,60 kost dus €12,-
Een vel met 20 bonnen van €1,25 kost dus €25,-
Een vel met 20 bonnen van €2,00 kost dus €40,-

 

 Bestelling kan  plaatsvinden door overmaking van het verschuldigde bedrag op bovengenoemde rekeningen onder vermelding van de soort en het aantal bonnen. Zodra de overschrijving ontvangen is, worden de bestelde bonnen thuisgebracht.

Giften aan de Diaconie

NL12INGB0000397019 ten name van Penningmeester Diaconie Protestantse Gemeente
Voor e-mailcontact: diaconie@pghkorenaar.nl

Giften voor Missionaire Projecten

 NL51RABO0325908370 ten name van Penningmeester Missionaire Commissie Protestantse Gemeente
Voor e-mailcontact:missionaire.arbeid@pghkorenaar.nl