Tijden van kerkdiensten: In het zomertijdhalfjaar begint de dienst om 9.30u (1e zondag april tot 1e zondag november) In het wintertijdhalfjaar begint de dienst om 10.00u (1e zondag november tot de 1e zondag april)

Autovervoer voor hulpbehoevenden en ouderen,, voor wie het moeilijk wordt om naar de kerk te lopen, kunnen per auto gehaald en weer thuis gebracht worden. Hiervoor zorgt dhr. A. Langhout, Jacob Marisstraat 44, tel. 589769

Welkomstouderling : bij het binnengaan van de kerkzaal (via de Grote Zaal) word je welkom geheten. Aan de ouderling die een naambordje “welkomstouderling” draagt kan je de vragen stellen en antwoorden krijgen die je, als je onbekend bent met de gang van zaken, misschien graag wilt weten. We heten je van harte welkom!

Kerkdiensten
Een kerkdienst duurt ongeveer vijf kwartier. We proberen in een dienst rekening te houden met alle leeftijdsgroepen en manieren van geloven. Kinderen in de basisschoolleeftijd worden voor de schriftlezingen door de predikant aangesproken op hun eigen niveau. Na het zingen van een kinderlied gaan ze naar de kindernevendienst. Ook willen wij als gemeente aanwezig zijn voor de kinderen en hun ouders op overstapmomenten in hun leven. Zo hebben we één keer per jaar een overstapdienst, waarin kinderen afscheid nemen van de kindernevendiensten waarin de oudste kinderen de basiscatechese afsluiten.

Regelmatig klinken naast het orgel ook andere muzikale geluiden. Gemeenteleden met muzikaal talent worden van harte uitgenodigd om een bijdrage te leveren in de dienst. Een paar keer per jaar zingt de cantorij (vaak bij Avondmaalsvieringen en in de Paascyclus).

Viering van het Heilig Avondmaal
Het Heilig Avondmaal wordt vijf maal per jaar gehouden. De data in 2020 zijn:

  • 12 januari
  • 23 februari
  • 9 april (witte donderdag) na afloop gelegenheid ” The Passion” te kijken
  • 5 juli
  • 18 oktober
  • 6 december

In de weken rond de Avondmaalsviering van de gemeente wordt op donderdagmiddag om 15.00 uur een Avondmaalsviering gehouden in zorgcentrum ‘Driehof’. Deze viering is bestemd voor de mensen die vanwege hun gezondheid de normale kerkdiensten niet kunnen bijwonen. Voor deze vieringen wordt samengewerkt met de Hervormde Gemeente uit Hazerswoude-Dorp. De data in 2020 zijn:

  • 16 of 23 januari  – Predikant Korenaar
  • 14 mei – Hervormde predikant
  • 9 of 16 juli – Hervormde predikant
  • 5 november  -Predikant Korenaar

Doopdiensten

Wanneer u de doop verlangt voor u zelf of voor uw kind, dan kunt u contact opnemen met de predikant. Telefoon 0172 589164 (schakelt bij afwezigheid door naar mobiel). Zie ook de pagina doop-, trouw- en rouwdiensten onder het menu “contact” rechtsboven.

Bid- en Dankstond 

De bid- en dankdiensten worden met ingang van het seizoen 2016 – 2017 niet meer gehouden op de woensdagavond, maar in de dienst die volgt op deze dag. Omdat het op prijs wordt gesteld dat dan onze eigen predikant voorgaat, zal de dankstond worden gehouden op zondag 10 november 2019 en de bidstond op 15 maart 2020.

Weeksluiting Zorgcentrum Driehof

Elke vrijdagavond om 19.00 u wordt in Zorgcentrum Driehof een weeksluiting verzorgd door de voorgangers of gemeenteleden van de kerken uit Hazerswoude en Benthuizen.

Trouwdiensten

Wanneer u uw huwelijk wilt laten inzegenen, dan kunt u contact opnemen met de predikant. Telefoon 0172 589164 (schakelt bij afwezigheid door naar mobiel).  Zie ook de pagina doop-, trouw- en rouwdiensten onder het menu “contact” rechtsboven.

Rouwdiensten

Wanneer u de uitvaart wilt regelen van uw partner, kind of ander familielid, dan kunt u contact opnemen met de predikant of de scriba. De predikant bereikt u onder telefoon 0172 589164 (schakelt bij afwezigheid door naar mobiel). De scriba bereikt u onder 071 3416744. Zie ook de pagina doop-, trouw- en rouwdiensten onder het menu “contact” rechtsboven.

Kindernevendienst

Iedere zondag is er kindernevendienst voor de kinderen die op de basisschool zitten. Er is één gemeentelid dat de kinderdienst leidt.

Zij horen een Bijbelverhaal en maken daar een verwerking bij, bijvoorbeeld een puzzel of een knutselwerkje. Ook mogen de kinderen noemen waar ze graag voor zouden willen bidden. Voor de gebeden komen zij terug in de kerk en hun dank- en voorbeden worden dan meegenomen.

Leiding: Christiaan Knibbe, tel.577134, kindernevendienst@pghkorenaar.nl

Peuter- en kleuterdienst : Voor de allerkleinsten worden dit seizoen twee diensten georganiseerd: ?? oktober en ?? mei. We lezen een Bijbelverhaal en we zingen liedjes. Een peuter- en kleuterdienst begint om 16.00u en duurt ongeveer een half uur. Na afloop is er de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten bij de koffie en limonade.

Crèche:  Iedere zondagmorgen in zaal 2 van de Korenaar. Inlichtingen: creche@pghkorenaar.nl    .

Kosters : een vrijwilligersteam zorgt er voor dat het warm en licht is, het geluid en de kerkomroep werkt enz.

Beamerteam : wij projecteren stappen in de liturgie, liturgische teksten, beelden, , Bijbelteksten en  liederen.

Koffiedrinken na de dienst: Iedere zondag is er na de ochtenddienst gelegenheid koffie te drinken in Zaal 4 ( “de Dobber”), de Hal of in de Grote Zaal direct naast de kerkzaal.

Predikant : ds.C.C.A.Melgers:  predikant@pghkorenaar.nl

Preekrooster Dat kan je vinden onder de knop roosters. Maar op de voorpagina kan je doorgaans de komende dienst al vinden en  onder “agenda”nog meer. De contactpersoon voor de preekvoorziening is Gé Hoogendoorn,  preekvoorziening@pghkorenaar.nl