Hazerswoude-Dorp bestaat al meer dan 750 jaar. Het is één van de 8 dorpskernen buiten Alphen-stad van de huidige Gemeente Alphen aan den Rijn. De van oudsher agrarische gemeenschap (akkerbouw en veehouderij) is als buurgemeente van Boskoop sinds WO II sterk georiënteerd geraakt op de boomkwekerij. Daarnaast is het een forensengemeente geworden in een groeifase tussen 1960 en 1980. Het Dorp telt ca 5500 inwoners. Er zijn drie kerken, De oudste heeft een toren, staat aan de Oostkant van het Dorp en is van de Hervormde Gemeente, de RK kerk staat aan de westkant en heeft ook een toren. Onze kerk, “De Korenaar”, staat ook aan de westkant, is pas 40 jaar oud, modern van architectuur en met een klokkenstoel op het dak.

Oorspronkelijk was ” De Korenaar” een Gereformeerde Kerk, ontstaan in 1864. Het eerste kerkgebouw stond ook aan de Dorpsstraat, die toen als enige verbinding een uitvalsweg naar de Rijndijk had. Die aansluiting heet nu de Oude Gemeneweg, die tussen de supermarkt en het parkeerterrein ervoor loopt. Op de foto zie je de toestand van ca 1951. Toen was de huidige Gemeneweg (ca 1936) er al die de Dorpsstraat kruist en aansluit op de Hoogeveenseweg. De romp van het oude kerkgebouw staat op de hoek van de Dorpsstraat en de Gemeneweg en is nu in gebruik bij de Zaadhandel van de Gebr. Zintel. In 1969 werd het huidige kerkgebouw in gebruik genomen. In november 2009 bestond het kerkgebouw 40 jaar . Dat is uitvoerig gevierd. Maar het 50-jarig bestaan eind 2019 is sober gevierd.

 

Korenaar juli 2013Met het opgaan van de gereformeerde kerken in de Protestantse Kerk Nederland (PKN) in 2004, is de naam van de gemeente veranderd in Protestantse Gemeente Hazerswoude. Kort daarna kreeg het kerkgebouw de naam ‘Korenaar’, een naam die werd bedacht door de echtgenote van de toenmalige predikant, mevr. M. Lorier-Boon.
Voor liefhebbers is meer over de historie van onze kerk te lezen in het boekje van ds. P. Huisman “Een dorpsgemeente onderweg”.

Het kerkgebouw is een fijne accommodatie voor de eredienst en de vele activiteiten, waarvoor diverse zalen en een mooie, praktische keuken beschikbaar zijn. Een levende gemeente waar gemeenschap ook beleefd wordt. Natuurlijk wordt er na de dienst koffie/thee/limonade gedronken. Maar ook door de week zijn er vele activiteiten voor jong en oud.

 

Het historische Künckelorgel werd in 1864 overgenomen van de Waalse gemeente in Den Haag en is nu bijna 200 jaar oud. Het orgel verhuisde mee naar het nieuwe kerkgebouw.Het is inmiddels  Rijksmonument en befaamd onder kenners.