Wereldgebedsdag in Hazerswoude-Dorp

op vrijdag 6 maart

 

Ieder jaar gaat op de eerste vrijdag in maart het gebed de wereld rond.

Wat deze vrijdag tot een speciale dag maakt is het feit dat gedurende 24 uur ergens in de wereld gebedssamenkomsten plaatsvinden, waar dezelfde noden voor God gebracht worden, dezelfde gebeden worden gebeden en dezelfde Schriftgedeelten uit de Bijbel worden gelezen. Het is dus een ketting van gebed door de hele wereld, ook in Hazerswoude-Dorp.

Samen bidden, samen vieren en samen delen!

Dit jaar is de oecumenische viering van Wereldgebedsdag voorbereid door vrouwen uit de Bahama’s en het thema is:

 

“Begrijp je mijn Liefde?”

De viering wordt gehouden in H.H. Engelbewaarsderskerk, Dorpsstraat 248 en begint om 19.30 uur. De “Cantorij” o.l.v. Heleen Polderman zal de viering muzikaal begeleiden. Wilt u meer informatie? Kijkt u dan op www.wereldgebedsdag.nl of belt u met Anneke van Zanten 079-3313684. Na de viering is er gelegenheid om een kopje koffie/thee te drinken.

U/jij bent van harte uitgenodigd!