De kerkenraad heeft meegedeeld dat er twaalf enthousiaste gemeenteleden bereid zijn gevonden plaats te nemen in de beroepingscommissie.
Zij zullen de komende maanden aan de slag gaan om een nieuwe predikant te vinden voor onze gemeente.
De beroepingscommissie bestaat uit:
Rita van Dorp
Ottolien de Vlaam
Simon Voets
Hans Hassefras
Jan Pels
Daphne Kalisvaart
Annette van den Bosch
Jaap Kraay
Sandra van der Haven
Christiaan Knibbe
Mariska Nieuwenhuyse
Elske Kraay