zondag 20 juli – na de dienst

Zoals u al eerder heeft gelezen of gehoord is de kerkenraad bezig met het schrijven van een nieuw beleidsplan. We willen daarbij graag de hele gemeente betrekken. In maart hebben we op de verschillende wijkavonden gevraagd naar kenmerken die u belangrijk vindt voor onze gemeente. Daar kwamen veel verschillende aspecten uit naar voren, maar drie voerden de boventoon: 1. Omzien naar elkaar; 2. een gastvrij huis bieden voor jong en oud en 3. voor anderen bidden.

De kerkenraad kreeg vervolgens de opdracht om, met deze drie kenmerken in het achterhoofd, een Bijbelverhaal uit te zoeken dat als inspiratiebron zou kunnen gelden voor de visie waarop het beleidsplan gebaseerd is. De kerkenraad heeft gekozen voor de ontmoeting van Jezus met een Samaritaanse vrouw bij de Jakobsbron (Johannes 4: 5-30). In Kerkklanken van juli vindt u de uiteindelijke visie. Deze visie vertelt hoe we zouden willen zijn als gemeente. Graag horen we u reactie. Na de dienst van zondag 20 juli gaan we graag met u hierover gesprek.