Bij een Running Dinner gaat men letterlijk bij elkaar aan tafel. Mensen stellen zo hun huis open voor gasten, anderen zijn gast aan tafel. De ene gang hier, de volgende daar. Zo leer je elkaar tijdens de maaltijd van een andere kant kennen. In de Bijbel wist men het al: aan tafel, daar komen de gesprekken op gang.
We gaan in groepjes (max. 6 personen) bij elkaar thuis eten. Het voor- en hoofdgerecht eet je bij iemand thuis en beide gerechten op een ander adres. Het nagerecht wordt geserveerd in de Korenaar. Hier komen alle deelnemers weer bij elkaar om gezellig na te praten en ervaringen uit te wisselen.
Na aanmelding ontvang je kort voor of op 27 sept. bericht op welk adres je voor het voorgerecht wordt verwacht. en op welk adres je voor het hoofdgerecht wordt verwacht. De gastvrouwen en- heren ontvangen ook kort van te voren de namen van de mensen die bij hen komen eten. Het blijft dus een verrassing met wie je aan tafel gaat. Deze avond is bedoeld voor alle leeftijden. Het aanmeldformulier is hieronder te vinden. Opgave vóór 15 september.

Opgaveformulier Running dinner