Alle kosters, enkele gemeenteleden die ook al EHBO hebben en enkele Kerkrentmeesters zijn inmiddels opgeleid tot BHV-er. Bij calamiteiten (onwel worden tijdens een dienst, gebouwschade, brand enz.) zijn zij verantwoordelijk voor de ontruiming en het waarschuwen van hulpdiensten. Naast theorie werd ook in de praktijk geoefend. Heel nuttig! De ogenschijnlijk magische handbewegingen zijn om vast te stellen of bij een brandmelding het achter de deur al te gevaarlijk is. De branddeken om brandende kleding van een slachtoffer snel te doven en het blussen van beginnende brand met CO2 resp. Schuimblusser

bhv-2 cursus-bhv-doven-brandende-kleding-2 brandblus-oefening-bhv-cok-rademaker brandblus-oefening-bhv-annemieke-hoogendoorn-1 brandblus-oefening-bhv-alfred-hoogendoorn-1