Sleutelpersonen hebben BHV cursus gevolgd

De kosters, enkele Kerkrentmeesters en de meeste gediplomeerde EHBO-ers in onze kerkgemeente hebben de BHV (Bedrijfs Hulp Verlening) cursus met succes afgerond. Die cursus was zowel theoretisch als praktisch. We hebben brandjes geblust met brandblussers, geoefend met controleren of er brand is, of er nog personen binnen zijn, enzovoort. De nadruk lag in de cursus op de calamiteit brand en op de tweede plaats op ontruiming bij brand en andere calamiteiten die ontruiming noodzakelijk maken. In onze verwachting zal het onwel worden van een aanwezige bij een kerkdienst, zoals onlangs het geval was, vaker voorkomen. Bij de cursus werd ook gewezen op het gedrag van mensen, die vaak traag en laat reageren, omdat groepsnormen overheersen. Wat doe je als een gemeentelid onwel wordt tegen het eind van de preek? Het is heel lastig te beoordelen of je meteen moet ingrijpen. Je kunt een preek toch niet zomaar onderbreken? Dus wachten tot na “het Amen?”. De kans dat dit gebeurt is groot.

Rol BHV en EHBO bij onwel worden

De BHV-er is “getraind” op handelen. Nu alle kosters BHV volgden, op een strategisch plaats zitten en een overzicht voor zich hebben met de namen van de BHV-ers en EHBO-ers, kunnen we trainen op hoe te handelen bij zo’n calamiteit. Dat kan bijvoorbeeld het tijdelijk of langdurig onderbreken van een kerkdienst zijn. Bij dat laatste worden ouderling van dienst en voorganger uiteraard betrokken. Degene die deze hulp in de ogen van de aanwezige EHBO-er en/of arts nodig heeft, kan soms voor verdere behandeling snel worden verplaatst naar een andere ruimte, zodat de dienst kan worden voortgezet. Maar er kan ook worden besloten om (tijdelijk) de Kerkzaal te ontruimen. Zodat hulpverleners, zonder kans op afleiding, degene die onwel is geworden kunnen behandelen. En anderzijds de overige aanwezigen niet worden geconfronteerd met de stress van een noodsituatie.

De BHV-er die de coördinatie op zich neemt trekt een oranje hesje aan, de andere aanwezige BHV-ers een geel hesje. De gemeenteleden zullen bij een calamiteit de aanwijzingen van de BHV-ers moeten opvolgen. Bij onwel worden kan er voor worden gekozen om rustig de kerkzaal te verlaten en naar de Grote Zaal, de Hal en de Dobber te gaan en even te wachten op volgende instructies. Een ambulance zal het plein voor de hoofdingang oprijden en het personeel kan via de nooddeuren bij “het kruis” aan de Dorpsstraat zijde in en uit gaan.

Is het onwel worden het gevolg van hartfalen, dan kan een AED (“defibrillator”) noodzakelijk zijn. Wordt door de EHBO-er “AED halen!” geroepen: De AED is in een fors Groen kastje opgehangen boven de verwarming tegen de muur van de Kerkenraadkamer in de doorloop van de zij-ingang, goed zichtbaar vanuit de toegang naar de Kerkzaal, de Grote Zaal en de keuken. Zodra het Groene kastje wordt geopend gaat een alarm af. Dat is niet in de eerste plaats om mensen af te schrikken die er met de AED vandoor willen of baldadige jeugd, maar om iedereen opmerkzaam te maken dat er een calamiteit gaande is.

Rol BHV bij brand e.d. – ontruimen en de nooduitgangen

Bij bijvoorbeeld een brand zal er van meerdere nooduitgangen gebruik gemaakt worden. Zie de tekening op de volgende pagina.

Als alle nooduitgangen beschikbaar zijn dan verlaten aanwezigen in het vak aan de Dorpsstraatzijde (links van de kansel als u / je zit) de kerkzaal door de nooddeuren bij “het kruis”. Het vak voor de kansel via de gebruikelijke uitgang en vervolgens de zijdeur aan de Korenmolenlaan of de hoofduitgang. De aanwezigen in het zijvak benutten de nooduitgang in de Grote Zaal naar de tuin aan de Noordzijde en vervolgens langs de kosterswoning naar de Korenmolenlaan. De renovatie van de tuin zorgt ervoor dat de vluchtweg zonder drempels en een haakse bocht bij een hek loopt.

nooduitgangen-korenaar-3

Als niet alle nooduitgangen beschikbaar zijn, dan moet u / je extra goed naar de aanwijzingen luisteren en op de gemeenteleden met de gele hesjes letten en doen wat ze vragen.

Er wordt bij de Korenmolen aan de Dorpsstraat, “Het verzamelpunt”, verzameld. S.v.p. niet weglopen, want we willen weten of iedereen het gebouw tijdig heeft kunnen verlaten.

Tenslotte zullen ook bij verhuur afspraken moeten worden gemaakt. Wettelijk is een kerk zonder personeel, zoals de onze, niet verplicht de ARBO – wet na te leven. Maar we proberen wel zoveel mogelijk de richtlijnen te volgen. Vooral bij de kerstvieringen komen er veel bezoekers. Dan is het goed als we er voor getraind zijn.

College van Kerkrentmeesters – Robert Hagendoorn