Wat is Kerkbalans?

We hebben de kerk nodig. We bloeien op van een gemeenschap die helpt, viert, bidt, meedenkt en rouwt. Maar om levendig te blijven, is geld nodig.

Door betrokken te zijn in woord en daad bouwen we aan onze gemeenschap. De kerk geeft aan ons, dus wij geven aan de kerk.
Zo houden we de kerk in balans.

Klik op deze link om de video over Kerkbalans 2015 te bekijken:

https://www.youtube.com/watch?v=mHHYS5i7d2o