Ook dit jaar biedt de kerkenraad de gelegenheid om andere gemeenteleden uit uw wijk te ontmoeten, elkaar beter te leren kennen, samen te praten en na te denken over wat voor onze gemeente van belang is.
Wij delen ons leven met heel veel andere mensen, intensief of iets meer oppervlakkig, in gezin en in een bredere familie relatie, de straat waar je woont, het dorp of stad waar je bent opgegroeid, een sportclub, een bijbel -of een leesclub. Er zijn vele verbanden waarin we in onze samenleving iets met elkaar willen en kunnen delen. In onze kerkgemeenschap delen we het geloof, de verschillende beelden van God en liturgische gebruiken in de kerk.
Het kan heel verrijkend zijn daar met elkaar over in gesprek te gaan.

De wijkavonden zijn voorbereid door ds. Carla Melgers, de wijkouderlingen en de wijkmedewerkers.

Over het thema willen we met elkaar, in ongedwongen sfeer, onder het genot van een drankje en een hapje, met elkaar in gesprek gaan. Spreken of luisteren, het mag allebei. Uw/jouw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld. LET OP: ook jongere gezinsleden zijn van harte uitgenodigd!

U/jij bent niet gebonden aan de eigen wijk. Als een andere datum beter uitkomt dan staat daar de koffie om 19.45h klaar. (m.u.v. wijk 6)
De wijkavonden zullen worden gehouden op:

5 maart 20.00 u – wijk 1  – Korenaar

17 maart  15.00 u – wijk 6 – Driehof

19 maart  20.00 u – wijk 2 – Korenaar

19 maart 20.00 u  – wijk 5 – Korenaar

19 maart 20.00 u  – wijk 3 – Jan Steenstraat 32

zie verder de gemeentebrief en Kerkklanken