‘Licht dat aanblijft’ –  Nieuwe Oosterhuis-zangmiddag

 

Opnieuw komt er In Alphen aan den Rijn een zangmiddag rond de liederen van Huub Oosterhuis. Op zaterdagmiddag 1 april (geen grapje) in de mooie Oudshoornsekerk met z’n goede akoestiek. Onder de titel “Licht dat aanblijft”.

Wij willen mensen graag laten delen in de ervaring van het samen zingen van deze religieuze liederen. Door tekst en muzikale compositie zijn Oosterhuis-liederen stimulerende hulpmiddelen voor wie als gelovige zoekend op weg is.

 

We oefenen de liederen met elkaar in o.l.v. Saskia ten Have. Zij is als dirigent al jaren vertrouwd met het Oosterhuis-repertoire. Ad Hesseling, musicus van de Oudshoornse kerk, neemt de piano- en orgelbegeleiding voor zijn rekening

Er is een mooi projectkoor gevormd met geoefende cantorij-zangers. Dat geeft goede ondersteuning bij het aanleren van de liederen. Bovendien krijgt elk lied een korte introductie. De middag loopt uit op een korte Vesper. Dan functioneren de liederen in de juiste setting.

Het wordt vast weer een inspirerende middag voor iedereen van zingen houdt. Dus of je nu amateur of geoefend zanger bent: reserveer zaterdagmiddag 1 april.

De toegang is vrij. Partituur-boekjes zijn verkrijgbaar tegen een kleine vergoeding.

Plaats: Oudshoornsekerk, Oudhoornseweg 90, 2401 LC Alphen aan den Rijn.

Tijd:  van 14.00 tot 17.00 uur.

Nadere informatie bij:  ds. Cort van der Linden (0172-233929) en mw. Lise Miedema (0172-430932).