Omdat ds. Marloes van Doorne de komende weken afwezig is, zullen een paar activiteiten wat anders gaan:

  • De excursie naar Assen op zaterdag 26 oktober gaat gewoon door. Ben Kalisvaart is op de hoogte en zal dit verder begeleiden.
  • MiddenInn-viering voor jou! op 27 oktober vervalt. We zouden dan een meerkeuzedienst hebben. Zo’n dienst is te leuk om te laten schieten, daarom verplaatsen we het naar begin volgend jaar. Wel zal er volgende week tienernevendienst zijn en Oppas+.
  • Het avondgebed op 27 oktober vervalt. We zullen dit begin volgend jaar weer gaan oppakken.
  • De dankdagmaaltijd op 6 november gaat niet door.
  • De Bijbelstudie op 18 november gaat niet door. In het voorjaar hoop ik weer beginnen met een nieuwe reeks bijbelstudieavonden.
  • Ik heb nog geen aanmeldingen gehad voor belijdeniscatechisatie, mocht er wel interesse zijn, laat het dan per mail aan ds. Marloes van Doorne weten, dan pakken we het in het voorjaar op.