UITNODIGING NES AMMIMDAG 

 

Beste vriend(in) van Nes Ammim,

Bijna twee jaar geleden hebben we u mogen verwelkomen bij de viering van het 50-jarig jubileum van Nes Ammim in Nederland. Kijkt u net als wij met genoegen terug op deze inspirerende dag?
Dan bent u van harte uitgenodigd op de Nes Ammimdag 2015, 3 oktober, in Amersfoort. Het thema is dit jaar ‘Spannend daar en hier’.
U krijgt volop de ruimte oude vriendschappen te versterken en om nieuwe mensen te leren kennen. Ook wordt u geïnformeerd over de huidige stand van zaken in Nes Ammim, zoals de ontwikkelingen omtrent het nieuwe dorp. Verder krijgt u de mogelijkheid om van gedachten te wisselen over de uitdagingen waar Nes Ammim voor staat.
Het thema ‘Spannend, daar en hier’ verwijst naar de onrust in de wereld die ook in onze samenleving voelbaar is. Nes Ammim Israël biedt gastvrijheid aan groepen die de spanning in hun samenleving verkennen door ontmoetingen te organiseren voor mensen vanuit heel verschillende achtergronden. Kunnen die ontmoetingen daar in Nes Ammim ons hier inspireren? Hoop, betrokkenheid en eenheid zijn de sleutelwoorden van de Nes Ammimdag.
U zult drie sprekers horen, die vanuit een joodse, christelijke en islamitische achtergrond in een korte speech hun visie geven op deze thema’s. Laten wij tijdens deze dag vooral ook eigen ervaringen inbrengen, die al dan niet gerelateerd zijn aan Nes Ammim. Theater RAST speelt voor ons de voorstelling George en Eran lossen de wereldvrede op. Eran is een Israëlische en George een Syrische Nederlander. Alleen al dit culturele uur is een bezoek aan Amersfoort waard.
Het laatste onderdeel van het programma en zeker niet het minste is een ongedwongen ontmoeting, waarin wij alles wat wij ervaren hebben een plek geven in ontspannen gesprekken met elkaar. Hieronder van links naar rechts de sprekers:

  • Rina Alic is moslim. Na haar studie bedrijfspsychologie specialiseert zij zich nu in klinische ontwikkelingspsychologie.
  • Pieter Dronkers is christelijk theoloog en predikant in Utrecht. Recent werkte hij voor Nes Ammim als manager van het Centre of Learning and Dialogue.
  • Tamarah Benima is liberaal joods rabbijn en journalist.

 

Programma (onder voorbehoud)
09.30    Inloop met koffie, ontmoeting en informatie over Nes Ammim
10.00    Opening door Wim Kuiper, voorzitter van Nes Ammim Nederland
10.15    Inspiratie, woorden, stilte en muziek vanuit onze overtuigingen
10.30    Drie sprekers: Tamarah Benima, Pieter Dronkers en Rina Alic
11.30    Koffie, ontmoeting en overleg
12.15    Lunch, ontmoeting en overleg

13.00    Start middagprogramma
• Grote zaal: forumgesprek met de inleiders
• Kleine zaal 1: Marieke van Andel: ‘Dialoog in de praktijk’: een gedachtewisseling over het dialoogwerk in Nes Ammim
• Kleine zaal 2: ‘Dialoog in mijn stad’ : tips en ervaringen over het deelnemen aan interreligieuze dialoog in je eigen omgeving
• Kleine zaal 3: ‘De uitdagingen van Nes Ammim’
De voorzitter van Nes Ammim Nederland gaat met het publiek in gesprek over vragen als: Hoe blijft Nes Ammim inspirerend voor vrijwilligers en bewoners en trouw aan zijn idealen? Hoe valt dit te combineren met een duurzaam beleid op het gebied van financiën en personeel?
14.30    Theater RAST speelt voor ons de voorstelling ‘George en Eran lossen de wereldvrede op’
15.15    Afsluiting
15.30    Ontmoeting en napraten

 

Adres, aanmelden en kosten

3 oktober 2015 | 10.00-16.00 | Bergkerk, Dr. A Kuijperlaan 2, Amersfoort |
Routebeschrijving vanaf station | Deelname kost € 27,50 (inclusief lunch + cabaret) en voor studenten € 15,– | Aanmelden via deze link of per mail: post@nesammim.nl: Vermeld uw naam, woonplaats en aantal deelnemers. Maak vervolgens het verschuldigde bedrag over op IBAN NL51INGB0000055556 t.n.v. Nes Ammim Nederland. (Let op het IBAN nummer: 5 x een 0 en 4 x een 5!)