Afgelopen week heeft de beroepingscommissie de kerkenraad een voorstel gedaan voor een nieuwe predikant. De kerkenraad wil de gemeente graag van dit voorstel op de hoogte brengen en nodigt  daarom alle gemeenteleden uit voor een gemeentevergadering, op zondag 20 september, na de morgendienst.
Omdat er die ochtend ook een Kerk & Schooldienst is in de Hervormde kerk, zal deze gemeentevergadering beginnen na het koffiedrinken, zodat iedereen die dit wil, kan aanschuiven.