​Scriba Arjan Plaisier brengt begin mei met Kerk in Actie vluchtelingenspecialist een solidariteitsbezoek aan kerken op het eiland Lampedusa. Deze plek in de Middellandse Zee staat symbool voor alle vluchtelingen die verdrinken in hun wanhopige vlucht uit Afrika of het Midden-Oosten.

Steeds meer vluchtelingen wagen de oversteek. En steeds meer van hen verdrinken in hun poging Europa via de Middellandse zee te bereiken. Steeds weer vinden vele vluchtelingen de dood, afgelopen weekeinde zelfs vele honderden. Onlangs nog vonden honderden vluchtelingen de dood.

Kerk in Actie-medewerker Elise Kant schreef een column over de vele verdronken bootvluchtelingen. “Terwijl politici bekvechten over iets wat domweg een mensenrecht is, denken dat de grenzen van Fort Europa sluiten mensen zal tegenhouden op de vlucht te gaan voor armoede en geweld, er in commentaren eigen schuld dikke bult doorsijpelt, verdrinken honderden mensen in een zee die een poort naar vrijheid leek.”

Ds. Karin van den Broeke, preses van de generale synode van de Protestantse Kerk, schreef een gebed dat u kunt gebruiken in uw persoonlijk gebed of in de gemeente.

Barmhartige God, U die onze harten en gedachten kent, bij U komen we met wat we horen over vluchtelingen die verdrinken in de Middellandse Zee.
Bij U leggen we de verschrikking neer van zoveel doden.
Voor Uw aangezicht brengen wij de levens van mensen die oorlog ontvluchtten, die hoopten op een beter leven en die verdwenen in zee.
Houd hun namen geschreven in Uw hand. 

Wees bij allen die zich afvragen of het hun directe verwanten zijn die naamloos begraven worden.
Wees bij allen die leven in rouw.
Wees bij reddingwerkers die beelden van verschrikking met zich meedragen.
Wees bij hen die drenkelingen opvangen.
Wees bij hen die de laatste zorg aan doden besteden.

Geef vrede. Help ons toe te bewegen naar een wereld waarin geen mens meer hoeft te vluchten. Maak een einde aan de wijze waarop mensensmokkelaars de nood van anderen uitbuiten.

Maak ons mild en barmhartig, wijs en handelingsbekwaam.
Dat wij doen wat gedaan moet worden.
Dat ook wij niet loslaten het werk dat U in ons begon.

Ontferm U.

Amen