Sobere maaltijd in de vastentijd op 29 maart.

Alweer voor de tiende keer organiseert de MOV-groep van de RK-kerk, in samenwerking met de andere kerken in het dorp een sobere maaltijd in de vastentijd

Op woensdag 29 maart wordt die maaltijd gehouden in de Korenaar U wordt van harte uitgenodigd om daar aan deel te nemen. De maaltijd bestaat uit soep, brood en water.

 

De opbrengst van de sobere maaltijd gaat altijd naar een goed doel. Voor de vastenactie 2017 heeft de Thomasparochie gekozen voor een heel bijzonder doel: de verbetering van de water- en voedselvoorziening van de Mark VII school voor dove en doofblinde kinderen in Oeganda.
Van oudsher heeft Hazerswoude-Rijndijk een hechte band met Oeganda. Vanuit de Groenendijk is er altijd veel steun geweest voor het werk daar.
Doofblindheid komt in Oeganda relatief veel voor doordat moeders tijdens de zwangerschap besmet raken met het rubellavirus (rode hond). Hun kinderen komen doof en blind ter wereld en hebben weinig kansen op een beetje geluk.
Mede door de opbrengst van de vastenactie kunnen verschillende projecten daar gerealiseerd worden. De doelen betreffen basisvoorzieningen die voor ons heel gewoon zijn, maar voor  misdeelde kinderen in Oeganda een wereld van verschil uitmaken.
Andere activiteiten die in de vastentijd gehouden worden door de MOV werkgroep, zijn koffiestops bij ‘Goedemorgen’, in de supermarkt en in het parochiecentrum. De kinderen van de Michaelschool werken aan een schoolproject van de vastenactie.

 

De vastenmaaltijd 2017 wordt gehouden
op woensdag 29 maart in de Korenaar.


Tijd: 18.00 – 19.30 uur
bedrag
6.50 p.p.

De maaltijd bestaat uit soep, brood en water.
Wilt u zelf een soepbord en lepel meenemen?

U komt toch ook?
Opgeven kan bij:
Riekie Scheer, tel: 588170, riekiescheer@casema.nl
of Aafke Knibbe, tel: 589494, acknibbe@planet.nl
of Flip Bontenbal, tel: 588801, phbontenbal@ziggo.nl
of een briefje in de brievenbus van het parochiecentrum