Maandag 6 maart jl. is overleden ons gemeentelid, mevrouw Thea van der Niet.
Mevrouw Van der Niet is 91 jaar geworden en woonde de laatste jaren in de Driehof.

Op vrijdag 10 maart is er gelegenheid tot condoleren in de Korenaar van 10.00 – 10.45 uur.
Aansluitend zal om 11.00 uur een dienst van Woord en Gebed gehouden worden.

rouwkaart mw. T. van der Niet- Veenstra