Op vrijdag 25 februari jl. overleed ons gemeentelid Jan van ’t Wout  op de leeftijd van 83 jaar. Vrijdag 4 maart a.s. is er van 10.00 tot 10.50 uur gelegenheid om afscheid te nemen in de Korenaar. Om 11.00 uur zal hier tevens de afscheidsdienst worden gehouden. Aansluitend wordt Jan naar zijn laatste rustplaats gebracht.
Wij wensen zijn vrouw Bep, kinderen, kleinkinderen  en allen die verbonden waren met het leven van Jan van ‘t Wout de nabijheid van onze God en lieve mensen om hen heen.

 DHR. VAN ‘T WOUT – rouwkaart