De Gezamenlijke Kerken in Rijnwoude
Presenteren:
MOZES DE MUSICAL

Het bekende verhaal uit de Bijbel over hoe Mozes met zijn broer Aäron het Joodse volk bevrijdt van het juk van de Egyptenaren en door de woestijn leidt naar het beloofde land.
Voorstellingen:
Vrijdag 10 april 2015: ‘De Korenaar’, Hazerswoude Dorp
Zaterdag 11 april 2015: ‘De Korenaar’, Hazerswoude Dorp
Zaterdag 18 april 2015: Ontmoetingskerk, Koudekerk a/d Rijn
Zaal open: 19.30 uur
Aanvang voorstelling: 20.00 uur

Sinds de zomer van 2014 is een groep van ruim 60 mensen uit alle genoemde dorpskernen actief om het mogelijk te maken de musical Mozes in 2015 in Rijnwoude op te voeren. De groep bestaat uit een zanggroep; kledingmaaksters; dirigent; regisseur; toneelknechten; stuurgroep enzovoort.
Naar mate de data van de uitvoeringen naderbij komen, krijgt alles steeds meer vorm en inhoud en neemt het spelplezier onder de deelnemers toe.
Zorg dat u er tijdig bij bent en verzeker u van kaartjes voor een onvergetelijke voorstelling.
Per 9 maart 2015 zijn de toegangskaarten voor € 10 op de volgende adressen te koop:
Hazerswoude Dorp:
The Read Shop Hazerswoude Dorpstraat 134
Tweewielers Theo van Zanten Dorpsstraat 176
Hazerswoude Rijndijk:
Drogisterij De Margriet Da Costasingel 6
Koudekerk aan den Rijn:
Bij ons! Bloem & Kado Prins Bernhardstraat 52