Er zijn in de periode voor Pasen en daarna storingen opgetreden, waardoor de kerkomroep én de webcam uitvielen. Een analyse wees uit dat als er teveel kijkers komen de verbinding met Internet helemaal wegvalt. Dan kan er niemand meer luisteren of kijken. Het was bekend dat het kijken naar de beelduitzendingen met de huidige techniek aan de grens van haar mogelijkheden was gekomen. Een voorstel om het kijken en luisteren voor een grotere groep mogelijk te maken was in voorbereiding.  Maar de grens van de mogelijkheden was al bereikt voordat  het voorstel gereed was. Noodmaatregel: het afkoppelen van de camera tijdens uitzendingen van kerkdiensten en omroep Signaal.

Intussen heeft de kerkenraad ingestemd met het investeren in een oplossing die een grotere groep gebruikers zonder storingen mogelijk maakt. De offertes zijn binnen en we verwachten komende week een en andere te kunnen aanleggen. Deze meer robuuste oplossing is kwalitatief (HD beeld en mogelijkheid inzoomen) ook beter. Echter niet voor niets: de exploitatiekosten gaan omhoog en de afschrijvingen op de investering in de techniek ook. In beginsel zullen we het beleid dat de gebruiker betaalt voort (moeten) zetten.