Kaarsenactie 2013

Ook dit jaar wordt er, nu al voor de 17e maal, door de gezamenlijke kerken in ons dorp de kerstkaarten en -kaarsen-actie gehouden. Op deze manier willen wij als kerken onze mededorpsbewoners een kerstgroet brengen en hen van harte uitnodigen voor onze kerstnachtvieringen. Dit jaar is de Rooms Katholieke Parochie de hoofdorganisator en hebben zij, een goed bij het thema passende voorkant voor het kaartje uitgezocht en zijn er in Montfoort  weer 2450 bedrukte kaarsen besteld. Omdat vele handen licht werk maken zoekt ook onze Missionaire Commissie weer een dertigtal vrijwilligers om te helpen de kaarsen met de kaarten huis aan huis te bezorgen. Dit jaar is de actie gepland op 18, 19 en 20 december, maar wanneer dat voor u / jou niet uitkomt, mag het ook op zaterdag 21 december rondgebracht worden.
Wij hopen dat u / jij (weer) bereid bent wat tijd vrij te maken voor dit mooie (missionaire)werk, wat gezien de meestal positieve reacties aan de deuren nog steeds zeer wordt gewaardeerd.
Voor onze wijk (745 adressen) zullen wij graag uw / jouw naam noteren, waarna aan het begin van de actieweek de spullen, vergezeld van een duidelijke handleiding thuisbezorgd worden. U/jij kunt zich na de morgendienst van zondag 1 december bij ons opgeven in de grote zaal, of telefonisch: (0172)-587649, of per e-mail naar: knibbegraper@planet.nl .
Graag willen wij ook uw voorbede vragen voor dit belangrijke missionaire werk.
Namens de gezamenlijke kerken alvast hartelijk bedankt!