Berichten door Missionaire Commissie

3 Elementen

Kerstkaarten en -kaarsenactie 2013

door Missionaire Commissie

Kaarsenactie 2013 Ook dit jaar wordt er, nu al voor de 17e maal, door de gezamenlijke kerken in ons dorp de kerstkaarten en -kaarsen-actie gehouden. Op deze manier willen wij als kerken onze mededorpsbewoners een kerstgroet brengen en hen van harte uitnodigen voor onze kerstnachtvieringen. Dit jaar is de Rooms Katholieke Parochie de hoofdorganisator en […]

De Missie-Zendingskalender 2013

door Missionaire Commissie

De Missie-Zendingskalender 2013 is een gezamenlijke uitgave van Mensen met een Missie en de Nederlandse Zendingsraad. Sinds 1980 brengt de Missie-Zendingskalender prachtig in beeld hoe kunstenaars uit allerlei windstreken uiting geven aan hun geloof. U kunt de kalender HIER bekijken. Het gaat ons daarom aan het hart, dat dit in 2013 voor het laatst zo zal zijn. De […]

Agenda van de Missionaire Commissie

door Missionaire Commissie

25-08-2012 Jaarmarkt. Gezamenlijke kraam met de Hervormde Gemeente en de Parochiekern  HH Engelbewaarders 16-09-2012 Startzondag in samenwerking met de jeugd- en gezinsdienstcommissie 02-11-2012 Benefietconcert ten bate van ons Liberia project