Deze ochtend verwelkomen we de kinderen en leerkrachten van de Johannes Postschool in de Korenaar voor een gezamenlijke kerk-en schooldienst.

Het thema is ‘Bid en werk’.

We horen het verhaal van de knecht van Abraham die op zoek moet gaan naar een vrouw voor Isaak. De knecht weet dat hij deze belangrijke taak niet alleen kan doen. Hij zoekt daarom hulp bij God. Hij bidt. (Genesis 24: 1-28)

De kerkdienst begint om 9.30u.

Ouders, grootouders en alle andere geïnteresseerden zijn van harte welkom om te komen.