Mensen die geld tekort hebben, lopen daar meestal niet mee te koop. En op het eerste oog is er vaak niets van te merken. Hoe kun je als diaconie deze mensen op het spoor komen? Mensen die leven in armoede, kloppen meestal niet zelf aan. Er is schaamte en een diaconie is voor velen buiten de kerk een totaal onbekend fenomeen.

Binnen een gemeente zijn veel vrijwilligers die als oren en ogen van de diaconie kunnen dienen. Denk maar aan ouderlingen, wijkmedewerkers en ook u die dit leest!

Koud in huis?

Vrijwilligers die bij mensen thuis komen, kunnen veel signalen opvangen als ze goed om zich heen kijken en ‘tussen de regels door kunnen luisteren’. De staat van meubels en kleding kán een indruk geven van het geld dat mensen te besteden hebben. Geen abonnement meer hebben op een krant, telefoon of internet of een koud huis kán ook een indicatie zijn.

In een gesprek kom je erachter hoe mensen hun (vrije) tijd doorbrengen. Gaan ze op bezoek, met vakantie? Vieren ze hun verjaardag? Hebben ze een partner verloren of zijn ze hun werk of sociale contacten kwijt? Soms lukt het om gebrek aan geld heel open ter sprake te brengen. Of misschien kan de diaconie op zoek naar mogelijkheden om hulp te bieden. Uiteraard wordt hier zeer vertrouwelijk mee omgegaan.

Voor vragen kunt u bellen : Meinte Vierstra 06-23488964 – Mieke den Haan 06-15205511 – Anneke de Jong 0172-589333  of mail: diaconie@pghkorenaar.nlHoe kom je armoede op het spoor?