De komende twee maanden krijgen velen van ons in totaal 380 euro compensatie voor de gestegen energie prijzen. Misschien heeft u nog een vast contract met lage prijzen, of heeft u het extraatje sowieso niet nodig.

Wilt u dan (een gedeelte) van deze compensatie aan de diaconie schenken?

Zodat we mensen in ons dorp kunnen helpen die het wel nodig hebben!

Penningmeester Diaconie Protestantse Gemeente NL12 INGB0000397019

o.v.v. Compensatie

Uw en jouw diaconie