Bij een ‘running diner’ gaat men letterlijk bij elkaar aan tafel. Mensen stellen hun huis open voor gasten, anderen zijn gast aan hun tafel. De ene gang hier, de volgende daar. Zo leer je elkaar tijdens de maaltijd van een heel andere kant kennen. In de Bijbel wist men het al: aan tafel, daar komen de gesprekken op gang. We gaan in groepjes (max. 6 personen) bij elkaar thuis eten. Het voor- en hoofdgerecht eet je bij iemand thuis en beide gerechten op een ander adres. Het nagerecht wordt geserveerd in de Korenaar, hier komen alle deelnemers weer bij elkaar om gezellig na te praten en ervaringen te delen. Deze avond is bedoeld voor alle leeftijden. Opgave via het opgaveformulier vóór 15 september. Het formulier is te vinden in de kerk en op de website.