Thema: Ik zal er zijn

Samen met de kinderen en leerkrachten van de Johannes Postschool openen we het nieuwe schoolseizoen in een gezamenlijke kerk- en schooldienst. We bidden in deze dienst om Gods zegen . We horen over Mozes die geroepen wordt om de Israëlieten te bevrijden uit Egypte. Hij heeft een bijzondere ontmoeting met God, bij een brandende struik. God belooft dat Hij Mozes zal helpen. Hij zal bij hem zijn. (Exodus 3: 1-14)