Voorganger is ds. Burema-Kamphuis uit Alphen a/d Rijn

De kinderen horen in de kinderneven-dienst meer over Abram. Abram en Sarai komen in Egypte terecht. Daar gelden de wetten van farao. Of toch niet? Abram gaat dan wel de grens van Egypte over, God is nog steeds zijn God. (Genesis 12:10-13:1)