Voorganger is ds. W. van der Lugt

De kinderen horen in de kindernevendienst dat de leerlingen van Jezus in storm terecht zijn gekomen. Jezus komt over het water naar hen toe. (Matteüs 14: 22-33)