In deze zomerperiode wil ik stilstaan bij drie seizoenen die het geloofsleven kunnen kenmerken. Dit naar aanleiding van het boek ‘Overvloed en overgave’ van dr. Arjan Plaisier, scriba PKN. Het jaargetijde winter heb ik eerder al een keer gebruikt.

Thema: Lente

In de lente ontwaakt alles. Het is een wonder dat ons overvalt, ontroert en verwondert. Ook in het geloof kan het lente zijn. Als op een dag, in de ziel, in het lijf, geloof ontwaakt. Ook dat is een wonder, want het had ook niet kunnen gebeuren en vaak gebeurt het niet. Heeft u wel eens een lente-gevoel gehad in uw geloof?