Voorganger is ds. E. Westrik uit Boskoop

Het thema in de kindernevendienst is ‘Heer, ontferm U!’. Jezus is in het gebied van Tyrus en Sidon. Ook daar wordt Hij meteen herkend als de Heer, de Zoon van David. Een vrouw vraagt om de kruimels van het Koninkrijk. Haar dochter is genezen. (Matteüs 15: 21-28)