zondag 27 oktober – na de kerkdienst in de pastorie

Wie is God? Wat hebben mensen met God te maken? Al eeuwenlang stellen mensen deze vragen. Een pasklaar antwoord geven is moeilijk. Dat is ook niet de bedoeling van deze gesprekskring. We stellen de vragen niet om het laatste woord te spreken, maar om er met elkaar over te praten, om samen op zoek te gaan naar mogelijke antwoorden. Doe je mee?

Aansluitend op deze gesprekskring is het mogelijk belijdenis van het geloof af te leggen. Dit is in principe mogelijk op Pinksterzondag (8 juni 2013) Vanaf november komen we 2x in de maand bij elkaar. Elke bijeenkomst duurt ca. 1 ½ uur. De data worden in onderling overleg afgesproken. De eerste keer is op zondag 27 oktober na de kerkdienst in de pastorie.

Ben je geïnteresseerd, maar kan je 27 oktober niet, laat het even weten: predikant@pghkorenaar.nl.