Iedere woensdag zijn er in de zomer zomerzangavonden. Woensdag 1 augustus a.s. is de zomeravondzang in de Korenaar. Van harte welkom!