Steeds meer mensen kiezen er voor de laatste fase van hun leven thuis of in een andere vertrouwde omgeving door te brengen. Juist met het einde van hun leven in zicht hebben mensen behoefte aan hun dierbaren om zich heen en een luisterend oor. Deze hulp van mens tot mens is van onschatbare waarde, maar helaas niet altijd mogelijk door alleen de eigen mantelzorgers.

Aurelia is een plaatselijke kerkelijke vrijwilligers organisatie, die ondersteuning biedt aan ernstig, terminaal zieke mensen in de thuissituatie. In een intake gesprek wordende situatie, wensen en mogelijkheden met de zieke en naaste doorgesproken.  Er wordt bekeken op welke tijden de hulp van een vrijwilliger van Aurelia gewenst is. Dat kan één of meerdere dagdelen per week zijn, zowel overdag als in de avond. De cliënt en/of familie, kunnen bij ons ondersteunende zorg aanvragen. Daarnaast hebben wij ook contact met huisartsen en thuiszorg.

Het werkgebied van Aurelia omvat de dorpen Boskoop, Rijnwoude en Waddinxveen en is ontstaan door een initiatief van de diaconieën van de samenwerkende kerken in dit gebied.
Onze vrijwilligers worden geschoold door middel van cursussen in het ondersteunen van de cliënt en hun mantelzorgers. Ze leren wat het betekent om een zieke in de laatste levensfase te verzorgen, om bij een cliënt te waken en te helpen bij lichte persoonlijke verzorging. Ze staan de mantelzorgers emotioneel bij in hun moeilijke taak en vullen datgene aan wat familieleden zelf ook doen, maar verrichten geen medische, verpleegkundige of zwaar huishoudelijke taken.

Aan onze zorg zijn geen kosten verbonden. Wij zijn zeven dagen per week bereikbaar op tel. 06-51445726. info@vptzaurelia.nl

Kijk voor meer informatie op onze website: www.vptzaurelia.nl