Bidweek voor de eenheid:  Is Christus dan verdeeld?

Op 20 januari kwamen zo’n 70 mensen in de Hervormde Dorpskerk van Hazerswoude-Dorp bijeen. Samen werd er door de drie kerkgemeenschappen gebeden, gezongen en gedankt. Samen in de naam van Jezus!

Na het gebed in de kerk werd er in de Regenboog bij een kopje koffie onder het motto KEN JE BUREN, gepraat en met elkaar gedeeld wat de verschillende geloofstradities eigen is.

  • Wat waardeer je in de andere geloofsgemeenschap?
  • Wat zou je niet willen missen uit je eigen geloofsgemeenschap?

Zo maar enkele opmerkingen:

  • Het mystieke, de symbolen die ruimte geven aan emoties, de liturgie
  • De laagdrempeligheid, de veel kleurigheid, de grote openheid
  • De bijbeluitleg, de Psalmen en de opwekkingsliederen.

Zo’n kleine 50 betrokken mensen namen aan dit gesprek deel, waarbij de drie voorgangers de specifieke kenmerken van ‘hun’ kerk kort samenvatten en daar ook een “attribuut” bij hadden mee gebracht. Als buren in geloof hebben we op een bijzondere manier kennis gemaakt.

SAMSUNG CAMERA PICTURESSAMSUNG CAMERA PICTURESSAMSUNG CAMERA PICTURES