Afgelopen zondag waren er 2 storingen in de software van onze beamerlaptop. Heel vervelend voor iedereen.
Het is altijd lastig om de oorzaak vast te stellen door de vele wijzigingen in Windows en het gebruik van de liedteksten uit het Liedboek online. Sindsdien zijn we gedwongen “foto’s” van Liedboekpagina’s met PowerPoint in ons programma te laden. Die werkwijze belast het werkgeheugen veel meer dan de “ blauwe plaatjes” zonder notenbalken. Afgelopen zondag is er bovendien bovengemiddeld veel gezongen.
De laptop is nu meer dan 8 jaar oud en sinds 2016 afgeschreven. De vervanging is begroot. Het kleine werkgeheugen stamt nog uit een tijd toen dat veel minder werd belast. Door tussentijdse herstart is het weer gelukt verder te gaan. Het team gaat nu toch op zoek naar een nieuwe laptop.